Verloskunde

Verloskunde bij Hogeschool Rotterdam

Wist je dat?

Jaarlijks 59 studenten met de Verloskunde beginnen?

140 studenten deze opleiding gemiddeld met het cijfer 7,8 beoordelen?

Verloskunde

Studievorm voltijd
Studieduur (ects) 240
Collegegeld 2023 € 2314 ,-
Hogeschool Rotterdam

Neem contact op

Rochussenstraat 198

3015 EK, ROTTERDAM

010 - 7944400

http://www.hogeschoolrotterdam.nl


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM (met Biologie en Scheikunde), CM (met Biologie en Scheikunde en (Wiskunde A of Wiskunde B)), NG, NT (met Biologie).

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM (met Biologie en Scheikunde), CM (met Biologie en Scheikunde), NG, NT (met Biologie).

Wettelijke Vooropleidingseisen mbo
Voldoende aanleg en geschiktheid voor de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt, voor wat betreft de benodigde sociaal-communicatieve en reflectieve vaardigheden en een beroepsmatig denkvermogen wat betreft de ontwikkeling van het vereiste verantwoordelijkheidsniveau met betrekking tot de risicoselectie in de Verloskunde.


Numerus fixus Nee