Music

Music bij Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

The Bachelor of Music offers professional music programmes of the highest level. The Bachelor of Music programmes are four-year courses leading to a bachelor’s qualification as musician. The bachelor’s curriculum offers students plenty of opportunities to fully develop their personal strengths on the basis of traditional qualities such as craftsmanship, artistic vision and knowledge of the repertoire. In addition to focusing on the practical and theoretical aspects and the new elective subjects, from the second year the curriculum is expanded with a range of elective subjects to allow students to develop additional qualities and explore new areas in the course of the programme. Bachelor’s students have to earn 60 ECTS credits each year (ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System) and 240 credits for the entire programme. One credit (1 ECTS) corresponds with a course load of 28 hours of study. The annual course load is therefore 60 x 28 = 1680 hours, divided between contact hours (individually/or in a group) and self-study. The academic year is divided into two semesters: September to January and February to June. The academic year comprises 34 weeks of individual lessons in the principal study and 36 weeks of group lessons.

Wist je dat?

Jaarlijks 124 studenten met de Music beginnen?

183 studenten deze opleiding gemiddeld met het cijfer 8,0 beoordelen?

Music

Studievorm voltijd
Studieduur (ects) 240
Collegegeld 2023 € 2314 ,-
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Neem contact op

Juliana van Stolberglaan 1

2595 CA, Den Haag

0703151515

info@koncon.nl

http://www.koncon.nl/nl/Contact/


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen mbo
Technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit: a prima vista spel of zang; gehoor en vaardigheid in solfège; het kunnen spelen of zingen van toonladders met verschillende articulaties; het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire; vocaal spel (stemmiddelen, intonatie, adembeheersing, presentatie, talenkennis en ritmiek) of instrumentaal spel (houding, toonvorming, intonatie, adembeheersing, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en embouchure).; de dispositie om de instrumentele vaardigheden verder te ontwikkelen. Artistieke aanleg die blijkt uit: repertoire interpretatie; expressiviteit in muzikaal spel; muzikale persoonlijkheid; toonvorming, dynamiek en timing.


Numerus fixus Nee