Sonology

Sonology bij Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

De Sonoloog specialiseert zich op één of meerdere van de volgende terreinen: compositie van elektronische muziek, live (geïmproviseerde) elektronische muziek, algoritmische compositie, digitale klankanalyse en –synthese, klankinstallaties, field recording, het schrijven van computerprogramma’s voor muzikale toepassingen of theorie van elektronische muziek. Hij heeft tevens kennis van de rol die elektronica en technologie op de overige gebieden speelt. Hij kan zich ontwikkelen als autonoom kunstenaar of zich dienstbaar opstellen ten behoeve van componisten, uitvoerende musici of kunstenaars uit andere disciplines waarbij elektronische muziek een rol speelt, zoals klankinstallaties, experimentele film, architectuur en muziektheater. Hij maakt zich technieken en kennis eigen binnen een muzikaal-historische context, waarbij met name wordt gekeken naar de praktische en theoretische uitgangspunten van de Nederlandse, Duitse, Franse en Amerikaanse pioniers op het gebied van de elektronische muziek. Op het technische vlak heeft hij kennis en vaardigheden op het gebied van programmeren,fysische aspecten van geluid, geluidstechniek, perceptie en elektronica.

Wist je dat?

Sonology

Studievorm
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Neem contact op


Toelatingsvoorwaarden


Numerus fixus Nee