Finance & Control

Finance & Control bij Hogeschool Inholland

We leven in een wereld waarin ontwikkelingen razendsnel gaan. Organisaties hebben met veel veranderingen te maken en dienen hier tijdig op te anticiperen. Binnen het vakgebied Finance & Control draag je je steentje bij aan het realiseren van veranderingen in organisaties. Als het buiten stormt, houdt de bedrijfseconoom het roer financieel recht. Daarmee schept hij of zij de voorwaarden voor stabiliteit, betrouwbaarheid en groei. Niet eerder was die rol zo bepalend als vandaag. Kan het bedrijfsleven op jou rekenen? De Associate degree Finance & Control is een tweejarige hbo-opleiding. In het eerste studiejaar volg je een onderwijsprogramma, dat bestaat uit vier onderwijsperiodes met elk een specifiek thema. In het tweede studiejaar volg je een half jaar colleges en doe je een aantal projecten. Daarna ga je een half jaar op stage. Tijdens deze stage voer je een praktijkopdracht uit. Die praktijkopdracht vormt jouw afstudeerproject. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van.

Wist je dat?

Finance & Control

Studievorm
Hogeschool Inholland

Neem contact op


Toelatingsvoorwaarden


Numerus fixus Nee

Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
7,6
Studiebegeleiding
7,0
Docenten
7,2
Studiefaciliteiten
7,8
Toetsing Beoordeling
7,4
Informatievoorziening
7,2
Sfeer op de opleiding
8,0
Algemene vaardigheden
7,6
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
7,4
Voorbereiding Beroepsloopbaan (op locatie / voltijd)
7,0
Studierooster
7,4
Studielast
7,4
Groepsgrootte
7,8
Kwaliteitszorg
7,2
Uitdagend onderwijs
7,2
Internationalisering
5,6
Sfeer in de faciliteit
7,8
Facilieiten
7,6
Onderwijsruimtes
7,6
Werkplekken
7,8
Beschikbaarheid werkplekken
7,8
Bibliotheek / Mediatheek
7,2
ICT faciliteiten
7,4
Digitale Leeromgeving
7,4
Informatie over beperking, aandoeningen,ziektes
6,2
Voorlichting over beperkingen, aandoeningen en ziektes
5,2
Opvang bij een beperking, aandoening of ziekte
5,6
Digitale aanpassingen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,6
Geschiktheid locatie bij een beperking, aandoening of ziekte
6,2
Aanpassingen lessen bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Aanpassingen toetsen bij een beperking, aandoening of ziekte
5,8
Begrip docenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,0
Kennis van zaken over beperking, aandoening of ziekte
5,8
Begrip studenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,0
Beleiding bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4