Interior Architecture

Interior Architecture bij Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

De master Interieurarchitectuur (INSIDE) is een internationaal georiënteerde opleiding waar het vakgebied van interieurarchitectuur interdisciplinair benaderd wordt. INSIDE signaleert grote veranderingen in het stedelijk domein. Er is sprake van privatisering, economisering en steeds sterkere controle. Daardoor verandert de publieke ruimte sterk van betekenis: buitenruimtes worden interieurs. INSIDE wil vanuit dit “nieuwe binnen” naar buiten kijken. Welke perspectieven dienen zich aan binnen deze gelaagde maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen? Je leert ontwerpen voor de Real World een wereld die constant verandert en vaak in een hoog tempo. Je ontwerpt geen ‘eindproducten’ maar leert te denken vanuit de circulaire economie. Ons motto is learning by doing. Het programma wordt jaarlijks bepaald door een sociaal thema of urgent probleem van gebruikers. Drie Studios: urban, space en inter. Begeleiding door architecten van OMA, SUPERUSE, DOEPEL/STRIJKERS. Je neemt ook deel aan FLOWS: een langer onderzoekstraject om kennis te maken met de circular economy. THEORY, SKILLS, TRAVELvormen belangrijk onderdelen van de studie.

Wist je dat?

Interior Architecture

Studievorm
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Neem contact op


Toelatingsvoorwaarden


Numerus fixus Nee

Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
7,2
Studiebegeleiding
7,4
Docenten
7,2
Studiefaciliteiten
6,6
Toetsing Beoordeling
7,2
Informatievoorziening
5,8
Sfeer op de opleiding
7,8
Algemene vaardigheden
8,2
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
7,6
Voorbereiding Beroepsloopbaan (op locatie / voltijd)
6,0
Studierooster
5,6
Studielast
6,8
Groepsgrootte
8,4
Kwaliteitszorg
6,4
Uitdagend onderwijs
7,6
Internationalisering
5,6