IT Service Management

IT Service Management bij Hogeschool Inholland

Je hebt misschien een mbo-opleiding en wilt je verder ontwikkelen. Je ambieert een functie als teamleider bij de afdeling ICT-beheer of als coördinator bij de servicedesk. Bovenal wil je werken met mensen, het gaat jou niet puur om de techniek. Wel om de koppeling met de business. Als er systeemproblemen zijn wil je beter begrijpen wat de gevolgen zijn en kunnen handelen, ook op een creatieve manier. Hoe kun je daar vervolgens helder over communiceren? De technische en communicatieve vaardigheden die daarbij komen kijken, wil je verbeteren. De Associate degree IT Service Management is een tweejarige voltijdopleiding. In het eerste jaar ontwikkel je een brede basiskennis op het gebied van ICT, processen en functioneel en technisch beheer. Denk aan Microsoft (MTA en MCSA), Linux (LPI) en Cisco (Internet of Things). In het tweede jaar loop je achttien weken stage, vier dagen per week. De vijfde dag ben je voor onderwijs op school. De tweede helft van het jaar volg je weer onderwijs, vooral gericht op ICT en business. Je sluit het jaar af door een korte afstudeerpaper te schrijven. Doe je dat succesvol, dan mag je de titel 'Ad' achter je naam zetten.

Wist je dat?

IT Service Management

Studievorm
Hogeschool Inholland

Neem contact op


Toelatingsvoorwaarden


Numerus fixus Nee





Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Studiefaciliteiten
6,4
Informatievoorziening
6,2
Sfeer in de faciliteit
7,8
Facilieiten
7,2
Onderwijsruimtes
7,4
Werkplekken
7,4
Beschikbaarheid werkplekken
7,6
Bibliotheek / Mediatheek
7,0
ICT faciliteiten
7,2
Digitale Leeromgeving
7,2
Informatie over beperking, aandoeningen,ziektes
6,4
Voorlichting over beperkingen, aandoeningen en ziektes
5,6
Opvang bij een beperking, aandoening of ziekte
5,8
Digitale aanpassingen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,2
Geschiktheid locatie bij een beperking, aandoening of ziekte
6,2
Aanpassingen lessen bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Aanpassingen toetsen bij een beperking, aandoening of ziekte
6,2
Begrip docenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,4
Kennis van zaken over beperking, aandoening of ziekte
5,8
Begrip studenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,2
Beleiding bij een beperking, aandoening of ziekte
6,2