Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie bij Hogeschool Rotterdam

De Lerarenopleiding Economie behandelt vraagstukken over de betalingsbalans, maar je krijgt ook te maken met vragen over werkloosheid, de 'vrije' markt en de gevolgen van een beurscrisis.

Hoe zit een onderneming nu eigenlijk in elkaar? Wat betekent automatisering voor kleine en grote bedrijven? Economie ligt aan de basis van alle mogelijke verschijnselen die je om je heen ziet. In het groot: de wereld, de maatschappij. Maar ook in het klein: het bedrijf of zelfs je eigen huishouden. De econoom is gefascineerd door 'hoe het werkt' en probeert, door onderzoek, grip te krijgen op economische processen en ze eventueel te beïnvloeden. Bij de Lerarenopleiding Economie krijg je onder meer vakken als Micro-economie en consument, Organisatiekunde, Voor- en nacalculatie, maar ook Macro-economie, Staatkunde en Recht. Je leert belangrijke ondersteunende vaardigheden als Boekhouding en Statistiek. Omdat je als leraar economie dicht bij de alledaagse praktijk blijft, maak je in practicumvorm ook kennis met de 'gewone' winkel- en kantoorpraktijk.

Wist je dat?

Jaarlijks 35 studenten met de Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie beginnen?

Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands?

35 studenten deze opleiding gemiddeld met het cijfer 7,9 beoordelen?

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie

Studievorm voltijd, deeltijd
Taal Nederlands
Studieduur (ects) 240
Collegegeld 2019 € 2083 ,-
Hogeschool Rotterdam

Neem contact op

Rochussenstraat 198

3015 EK, ROTTERDAM

010 - 7944400

http://www.hogeschoolrotterdam.nl


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM (met Economie), NG (met Economie of M&O of Bedrijfseconomie), NT (met Economie of M&O of Bedrijfseconomie).

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM (met Economie), NG (met Economie of M&O of Bedrijfseconomie), NT (met Economie of M&O of Bedrijfseconomie).

Wettelijke Vooropleidingseisen mbo
Direct toelaatbaar

Wettelijke Vooropleidingseisen HBO
Direct toelaatbaar


Numerus fixus Nee

Studiekeuzecheck

Als je voor 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Als je na 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Verplichte deelname Ja


Bindend studieadvies

Je moet binnen 12 periodes minimaal 48 punten hebben behaald.
Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
7,0
Studiebegeleiding
7,2
Docenten
7,2
Stage en Opleiding
6,6
Studiefaciliteiten
7,4
Toetsing Beoordeling
7,2
Informatievoorziening
6,8
Sfeer in de faciliteit
8,0
Facilieiten
6,8
Onderwijsruimtes
6,8
Werkplekken
6,6
Beschikbaarheid werkplekken
6,4
Bibliotheek / Mediatheek
7,0
ICT faciliteiten
7,0
Digitale Leeromgeving
7,0
Informatie over beperking, aandoeningen,ziektes
6,8
Voorlichting over beperkingen, aandoeningen en ziektes
6,2
Opvang bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Digitale aanpassingen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,4
Geschiktheid locatie bij een beperking, aandoening of ziekte
6,6
Aanpassingen lessen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,0
Aanpassingen toetsen bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Begrip docenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,4
Kennis van zaken over beperking, aandoening of ziekte
6,2
Begrip studenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,2
Beleiding bij een beperking, aandoening of ziekte
6,8
Sfeer op de opleiding
7,8
Algemene vaardigheden
7,2
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
7,0
Voorbereiding Beroepsloopbaan (op locatie / voltijd)
7,4
Studierooster
7,0
Studielast
6,8
Groepsgrootte
7,4
Stage Ervaring
8,0
Kwaliteitszorg
6,6
Uitdagend onderwijs
6,8
Internationalisering
5,8