Master of Financial Management and Control

Master of Financial Management and Control bij De Haagse Hogeschool

== Brede en internationale Masteropleiding == Met de MFMC leert u alles wat een moderne financial controller nodig heeft. Naast management accounting, financial management en information management staan ook zaken als beroepsethiek, risicomanagement en peoplemanagement op het programma. Het curriculum is breed, getoetst aan de praktijk en optimaal afgestemd op een internationale carrière. De voertaal is Engels en uw medestudenten internationaal. Dankzij deze veelzijdigheid leert u zich staande houden in een uitdagende werkomgeving. == De MFMC is meer dan cijfers == De MFMC vergroot de wereld van inkomsten, uitgaven, leningen, investeringen en beleggingen. Uw werkterrein ontstijgt de financiële aspecten. Controleren, budgetteren, analyseren en adviseren gaan u goed af. U heeft feilloos door hoe bedrijfsprocessen werken en u bent in staat uw kennis van markt, economie en organisatie om te zetten in een goed onderbouwde bedrijfsstrategie. U bent, kortom, het geweten op wie de directie blind vertrouwt. Met een masterdiploma MFMC kunt u zich ontwikkelen tot financieel directeur van een internationale onderneming. U kunt de master in voltijd of deeltijd volgen.

Wist je dat?

Master of Financial Management and Control

Studievorm
De Haagse Hogeschool

Neem contact op


Toelatingsvoorwaarden


Numerus fixus Nee

Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
8,4
Studiebegeleiding
7,8
Docenten
8,0
Studiefaciliteiten
8,6
Toetsing Beoordeling
8,4
Informatievoorziening
8,2
Sfeer op de opleiding
8,6
Algemene vaardigheden
8,0
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
8,4
Voorbereiding Beroepsloopbaan (op locatie / voltijd)
7,6
Studierooster
8,8
Studielast
7,4
Groepsgrootte
8,0
Kwaliteitszorg
8,0
Uitdagend onderwijs
8,2
Internationalisering
8,0
Sfeer in de faciliteit
7,6
Facilieiten
7,0
Onderwijsruimtes
7,2
Werkplekken
7,0
Beschikbaarheid werkplekken
6,8
Bibliotheek / Mediatheek
7,2
ICT faciliteiten
7,0
Digitale Leeromgeving
7,0
Informatie over beperking, aandoeningen,ziektes
6,4
Voorlichting over beperkingen, aandoeningen en ziektes
5,6
Opvang bij een beperking, aandoening of ziekte
6,0
Digitale aanpassingen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,4
Geschiktheid locatie bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Aanpassingen lessen bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Aanpassingen toetsen bij een beperking, aandoening of ziekte
6,2
Begrip docenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,2
Kennis van zaken over beperking, aandoening of ziekte
6,0
Begrip studenten bij een beperking, aandoening of ziekte
6,8
Beleiding bij een beperking, aandoening of ziekte
6,8