Pedagogisch Educatief Professional

Pedagogisch Educatief Professional bij Hogeschool Rotterdam

Met deze opleiding leiden we jou op tot begeleider of specialist in de VVE (voor- en vroegschoolse educatie), pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de kinderopvang en leraarondersteuner.

Zit je in de laatste fase van het mbo en wil je graag verder studeren? Met het diploma van de Associate degree (Ad) Pedagogisch Educatief Professional op zak word je binnen je eigen sector specialist in pedagogische en educatieve begeleiding van kinderen, hun ouders en je collega's. Sectoren waarin je werkzaam kunt zijn, zijn bijvoorbeeld de kinderopvang (babygroep, peutergroep, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal), VVE of IKC (Integraal Kindcentrum). De Ad Pedagogisch Educatief Professional richt zich op de pedagogisch-didactische begeleiding en stimulering van jonge kinderen. Je krijgt les in pedagogische methodieken om de (taal)ontwikkeling van én tussen kinderen te stimuleren. Na het eerste jaar kies je voor één van de volgende twee profielen: 1. Pedagogisch coach, bijvoorbeeld voor VVE begeleider, VVE coach en pedagogisch coach/beleidsmedewerker. 2. Educatie, bijvoorbeeld voor leraarondersteuner, medewerker IKC. Deze opleiding is geschikt voor studenten met een verwant mbo-niveau 4-diploma. Bij de start van de opleiding is voorkennis en ervaring met kleine kinderen in het werkveld noodzakelijk.

Wist je dat?

Jaarlijks 78 studenten met de Pedagogisch Educatief Professional beginnen?

Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands?

93 studenten deze opleiding gemiddeld met het cijfer 7,4 beoordelen?

Pedagogisch Educatief Professional

Studievorm voltijd, deeltijd
Taal Nederlands
Studieduur (ects) 120
Collegegeld 2020 € 2143 ,-
Hogeschool Rotterdam

Neem contact op

Rochussenstraat 198

3015 EK, ROTTERDAM

010 - 7944400

http://www.hogeschoolrotterdam.nl


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen mbo
Direct toelaatbaar

Wettelijke Vooropleidingseisen HBO
Direct toelaatbaar


Numerus fixus Nee

Studiekeuzecheck

Als je voor 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Als je na 1 mei aangemeld bent School nodigt uit

Verplichte deelname Ja


Bindend studieadvies

Je moet binnen 12 periodes minimaal 48 punten hebben behaald.
Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
7,2
Studiebegeleiding
7,2
Docenten
7,4
Stage en Opleiding
6,6
Studiefaciliteiten
7,4
Toetsing Beoordeling
7,0
Informatievoorziening
6,6
Sfeer op de opleiding
8,0
Algemene vaardigheden
7,2
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
7,0
Voorbereiding Beroepsloopbaan (op locatie / voltijd)
7,4
Studierooster
6,0
Studielast
6,2
Groepsgrootte
7,4
Stage Ervaring
7,6
Kwaliteitszorg
6,0
Uitdagend onderwijs
6,6
Internationalisering
5,2
Sfeer in de faciliteit
8,0
Facilieiten
6,8
Onderwijsruimtes
6,8
Werkplekken
6,6
Beschikbaarheid werkplekken
6,4
Bibliotheek / Mediatheek
7,0
ICT faciliteiten
7,0
Digitale Leeromgeving
7,0
Informatie over beperking, aandoeningen,ziektes
6,8
Voorlichting over beperkingen, aandoeningen en ziektes
6,2
Opvang bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Digitale aanpassingen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,4
Geschiktheid locatie bij een beperking, aandoening of ziekte
6,6
Aanpassingen lessen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,0
Aanpassingen toetsen bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Begrip docenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,4
Kennis van zaken over beperking, aandoening of ziekte
6,2
Begrip studenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,2
Beleiding bij een beperking, aandoening of ziekte
6,8