Sociaal Financiële Dienstverlening

Sociaal Financiële Dienstverlening bij Hogeschool Inholland

Word jij straks de professional die mensen en bedrijven ondersteunt in het vinden van een financiële oplossing? Volg dan deze tweejarige opleiding!

Terwijl de overheid aanstuurt op participatie en zelfredzaamheid, kampt een groeiend aantal mensen in Nederland met schulden. Dat heeft een grote, ontregelende impact: op de persoonlijke levens van al die mensen, en op de bedrijven en organisaties bij wie die schuld openstaat. Daarom is er juist nu een dankbare rol weggelegd voor professionals die mensen en bedrijven ondersteuning kunnen bieden, op weg naar een oplossing. Vakmensen met het hart op de juiste plaats en kennis van zaken over het recht en financiën. De Associate degree Sociaal Financiële Dienstverlening start met een algemeen vormend deel in het eerste jaar, waarin je in brede zin kennismaakt met alle aspecten van het vak. En een deel dat zich richt op specifieke thema’s en vaardigheden die je straks in je loopbaan goed van pas komen in het tweede jaar. Je richt je gedurende twee jaar op juridische, communicatieve, methodische en sociaalwetenschappelijke kennis en vaardigheden. Zo heb je na twee jaar een stevige balans tussen kennis en kunde, tussen leren en doen, tussen theorie en praktijk. Die combinatie biedt je uitstekende perspectieven op de arbeidsmarkt.

Wist je dat?

Jaarlijks 29 studenten met de Sociaal Financiële Dienstverlening beginnen?

Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands?

20 studenten deze opleiding gemiddeld met het cijfer 6,5 beoordelen?

Sociaal Financiële Dienstverlening

Studievorm deeltijd
Taal Nederlands
Studieduur (ects) 120
Hogeschool Inholland

Neem contact op


Toelatingsvoorwaarden

Wettelijke Vooropleidingseisen HAVO
Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen VWO
Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke Vooropleidingseisen mbo
Direct toelaatbaar

Wettelijke Vooropleidingseisen HBO
Direct toelaatbaar


Numerus fixus Nee


Bindend studieadvies

Je moet binnen 1 jaar minimaal 50 punten hebben behaald.
Studentenoordelen

Studentenoordeel over
Inhoud van de opleiding
7,0
Studiebegeleiding
6,4
Docenten
6,8
Studiefaciliteiten
7,4
Toetsing Beoordeling
7,0
Informatievoorziening
6,0
Sfeer op de opleiding
7,4
Algemene vaardigheden
7,2
Praktijkgericht onderzoek (HBO)
6,8
Voorbereiding Beroepspraktijk (afstandsonderwijs / deeltijd / duaal)
6,0
Studierooster
6,2
Studielast
6,8
Groepsgrootte
7,8
Kwaliteitszorg
6,2
Uitdagend onderwijs
6,4
Sfeer in de faciliteit
8,2
Facilieiten
7,4
Onderwijsruimtes
7,8
Werkplekken
7,4
Beschikbaarheid werkplekken
7,2
Bibliotheek / Mediatheek
6,8
ICT faciliteiten
7,4
Digitale Leeromgeving
7,4
Informatie over beperking, aandoeningen,ziektes
6,8
Voorlichting over beperkingen, aandoeningen en ziektes
6,0
Opvang bij een beperking, aandoening of ziekte
6,4
Digitale aanpassingen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,8
Geschiktheid locatie bij een beperking, aandoening of ziekte
6,6
Aanpassingen lessen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,2
Aanpassingen toetsen bij een beperking, aandoening of ziekte
7,0
Begrip docenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,2
Kennis van zaken over beperking, aandoening of ziekte
6,4
Begrip studenten bij een beperking, aandoening of ziekte
7,2
Beleiding bij een beperking, aandoening of ziekte
6,8