OPLEIDING: Middenkaderfunctionaris Infra

Uitvoerder bouw en infra is iemand die...

  • de dagelijkse leiding heeft over de uitvoering van het werk op de bouwplaats
  • oplossingen zoekt voor onverwachte problemen
  • samenwerkt met de calculator, werkvoorbereider, projectleider en opzichter van de opdrachtgever
  • overlegt met aannemers, leveranciers en eventuele bewoners

Wat kun je er mee worden?

Uitvoerder bouw en infra > >
Middenkaderfunctionaris landmeetkunde > >
Middenkaderfunctionaris infra > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 5 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Middenkaderfunctionaris Infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Prins Constantijnweg
Rotterdam
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Parallelweg
Schiedam