Middenkaderfunctionaris Infra


Uitvoerder grond-, weg- en waterbouw is iemand die...

 • de buitendienst aanstuurt
 • projecten coördineert
 • medeverantwoordelijk is voor een goed resultaat
 • ontwerpen uitwerkt
 • metingen uitvoert

In het kort...

Je stuurt de buitendienst aan in de uitvoering van de werkzaamheden en heb je hierin een coördinerende rol. Je bent medeverantwoordelijk voor een goed resultaat van de projecten en je legt hierin verantwoording af en geeft advies aan de Projectleider. Je bent proactief betrokken bij de bouwvergaderingen en draag je zorg voor de waarborging van planning en budget. Daarnaast zijn administratieve (af)handelingen een groot onderdeel van jouw werk.


Past het bij je?

Inzicht

Je hebt vakkennis, organisatorisch vermogen en inzicht. Hiermee kun je goede adviezen geven.

Sociaal

Je kunt omgaan met mensen van verschillend niveau, achtergrond en karakter.

Verantwoordelijk

Er kan sprake zijn van een conflict van belangen waar jij op verantwoorde wijze mee om moet gaan.

Wat je kortom nodig hebt is:

 • organisatorisch vermogen
 • goede communicatievaardigheden
 • resultaatgerichtheid
 • besluitvaardigheid
 • ondernemende houding

Waar werk je?

Je werkt in de infrasector (inrichting van bereikbaarheid en transport) in een kaderfunctie.


Je loopbaan

Het is ook goed mogelijk om door te groeien tot een positie als Projectleider of een soortgelijke leidinggevende positie. Je kunt ook doorleren met de volgende hbo-opleiding:

 • bouwkunde

 


Salaris

Je brutosalaris varieert tussen de 1500 tot 3800 euro per maand.

Locaties voor de opleiding middenkaderfunctionaris infra

Middenkaderfunctionaris Infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Betaplein
Leiden
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Prins Constantijnweg
Rotterdam