OPLEIDING: Montagemedewerker industrieel produceren met hout

Montagemedewerker timmerindustrie is iemand die...

  • goed kan werken met houtbewerkingsmachines
  • met behulp van tekeningen onderdelen voor ramen en kozijnen etc. in elkaar zet
  • verschillende houtsoorten en plaatmaterialen gebruikt
  • hang- en sluitwerk in ramen en deuren aanbrengt

Waar kun je deze opleiding volgen?

Montagemedewerker industrieel produceren met hout

Sector Techniek
Domein Afbouw, hout en onderhoud
Leerweg BBL, BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
Kans op stage (4)
HMC mbo vakschool
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 Erasmuspad
Rotterdam