Gezel schilder

Locaties voor de opleiding gezel schilder

Gezel schilder

Sector Techniek
Domein Afbouw, hout en onderhoud
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 2, 3
Kans op werk (5)
Kans op stage (4)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Tinwerf
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Gitstraat
Leiden
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 Drutenstraat
Rotterdam