Glazenwasser

Locaties voor de opleiding schoonmaken en glazenwassen (94530)

Schoonmaken en Glazenwassen (94530)

Sector Techniek
Domein Afbouw, hout en onderhoud
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (4)
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Haastrechtstraat
Rotterdam