OPLEIDING: Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Medewerker steriele medische hulpmiddelen is iemand die...

  • gebruikte medische hulpmiddelen verzamelt
  • zorgt voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren van de hulpmiddelen
  • de kwaliteit en de hoeveelheden in het magazijn op peil houdt
  • speciale kleding draagt

Waar kun je deze opleiding volgen?

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Sector Techniek
Domein Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 2