OPLEIDING: Opticien

Opticien is iemand die...

  • oogmetingen doet 
  • mensen adviseert over glazen, monturen, zonnebrillen en contactlenzen
  • kleine reparaties aan monturen uitvoert
  • verstand heeft van ogen en van mode

Waar kun je deze opleiding volgen?

Opticien/Manager

Sector Techniek
Domein Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (5)
Kans op stage (3)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 4 Marconistraat
Rotterdam