OPLEIDING: Vakman gww

Vakman grond-, weg- en waterbouw is iemand die...

  • aan wegen, rioleringen, bestratingen, bermen, waterbouwkundige werken en oevers werkt
  • werktekeningen kan lezen en handig is met gereedschap en machines
  • in een ploegverband en vaak ook 's nachts werkt
  • op grote bouwlocaties in stedelijk en landelijk gebied komt
  • te maken heeft met veel verkeer, diepe bouwputten en zware materialen

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 17 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Vakman gww

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (4)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Gitstraat
Leiden
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Parallelweg
Schiedam