OPLEIDING: Machinist wegenbouw

Machinist wegenbouw is iemand die...

  • asfalt en betonverhardingen aanbrengt en walst (walsen is verdichten of aandrukken)
  • asfaltwalsen, asfaltfreesmachines en asfalteermachines bedient en bestuurt 
  • zelfstandig met wegenbouwmachines werkt
  • de machines ook onderhoudt

Waar kun je deze opleiding volgen?

Machinist wegenbouw

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Parallelweg
Schiedam