OPLEIDING: Middenkaderfunctionaris Bouw

Middenkaderfunctionaris bouw is iemand die...

  • betrokken is bij de voorbereiding, uitvoering en het onderhoud van een bouwproject
  • ontwerpen uitwerkt en bouwtekeningen maakt, metingen doet, kosten berekent en planningen opstelt
  • met allerlei mensen samenwerkt 
  • bezig is met veiligheid, gezondheid, milieu en arbo

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 22 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Middenkaderfunctionaris Bouw

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BOL 4 Betaplein
Leiden
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3, 4 Jan ligthartstraat
Rotterdam
BOL 4 Schiedamseweg
Schiedam

Middenkaderfunctionaris Infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Betaplein
Leiden