OPLEIDING: Middenkaderfunctionaris Bouw

Uitvoerder bouw en infra is iemand die...

  • de dagelijkse leiding heeft over de uitvoering van het werk op de bouwplaats
  • oplossingen zoekt voor onverwachte problemen
  • samenwerkt met de calculator, werkvoorbereider, projectleider en opzichter van de opdrachtgever
  • overlegt met aannemers, leveranciers en eventuele bewoners

Wat kun je er mee worden?

Uitvoerder bouw en infra > >
Middenkaderfunctionaris landmeetkunde > >
Middenkaderfunctionaris bouw > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 34 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Middenkaderfunctionaris Bouw

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BOL 4 Betaplein
Leiden
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3, 4 Jan ligthartstraat
Rotterdam
BOL 4 Schiedamseweg
Schiedam

Middenkaderfunctionaris Infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Betaplein
Leiden