OPLEIDING: Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

Landmeter is iemand die...

  • metingen doet op terreinen waar grondwerkzaamheden worden verricht
  • metingen doet voor landkaarten of om te bepalen waar een eigendomsgrens ligt
  • GPS peilingen doet
  • meetresultaten verwerkt en opslaat
  • inschattingen maakt van verkoopwaarden van onroerend goed

Wat kun je er mee worden?

Landmeter > >
Middenkaderfunctionaris landmeetkunde > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 1 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag