OPLEIDING: Uitvoerder bouw/infra

Uitvoerder bouw en infra is iemand die...

  • de dagelijkse leiding heeft over de uitvoering van het werk op de bouwplaats
  • oplossingen zoekt voor onverwachte problemen
  • samenwerkt met de calculator, werkvoorbereider, projectleider en opzichter van de opdrachtgever
  • overlegt met aannemers, leveranciers en eventuele bewoners

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 7 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Uitvoerder bouw/infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 4
Leerjaren 2, 4
Kans op werk (5)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 4 Groen van Prinsterersingel
Gouda
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Parallelweg
Schiedam