OPLEIDING: Vestigingsmanager groothandel

Manager handel is iemand die...

  • verantwoordelijk is voor alles in en om het bedrijf
  • het imago van de vestiging bewaakt
  • beslissingen neemt om de verwachte omzet te behalen
  • commerciële resultaten van de vestiging inzichtelijk maakt

Wat kun je er mee worden?

Manager handel > >
Vestigingsmanager groothandel > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 17 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Vestigingsmanager groothandel

Sector Economie
Domein Handel en ondernemerschap
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 3 jaar
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 jaar Zuster Hennekeplein
Rotterdam
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Benthemstraat
Rotterdam
BOL 3 William Boothlaan
Rotterdam