Motorfietstechnicus


Inhoud van de opleiding

De motorfietstechnicus werkt in de werkplaats van een scooter- of motorfietsenzaak. Hij maakt motorfietsen afleveringsklaar en voert onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit. Hij voert zijn opdracht binnen een vastgestelde tijd uit. Hij werkt zorgvuldig en is alert op de veiligheid van de voertuigen. Hij is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de werkzaamheden en hij krijgt aanwijzingen van collega’s of zijn leidinggevende. De motorfietstechnicus maakt zelf afwegingen om tijdens zijn werk hulp in te schakelen. Soms werkt hij samen met collega’s.

Locaties voor de opleiding motorfietstechnicus

Motorfietstechnicus

Sector Techniek
Domein Mobiliteit en voertuigen
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
Kans op stage (3)
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Van Graftstraat
Rotterdam