Monteur mobiele werktuigen


Inhoud van de opleiding

De monteur mobiele werktuigen werkt in de sector techniek, bouw & infra of mobiliteit en zowel in het bedrijf als op locatie. Hij stelt diagnoses, voert modificatiewerkzaamheden uit en assisteert bij de inspectie van werktuigen. Tijdens zijn werk leert hij omgaan met gereedschappen, schemalezen en technische informatie opzoeken. Hij beschikt over basiskennis, zoals elektro en hydrauliek. Hij voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit en legt verantwoording af aan zijn direct leidinggevende. Soms werkt hij samen met collega’s. Bij problemen schakelt hij zijn leidinggevende in.

Locaties voor de opleiding monteur mobiele werktuigen

Monteur mobiele werktuigen

Sector Techniek
Domein Mobiliteit en voertuigen
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
Kans op stage (3)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Nikkelstraat
Rotterdam