Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie


Inhoud van de opleiding

Als eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie voer je routinematige werkzaamheden uit waarvoor je standaardwerkwijzen kunt toepassen. Je leert basiskennis en vaardigheden voor het aanleggen, monteren en gebruiksklaar maken van distributienetten. Daarnaast onderhoudt je gas-, water- en warmtedistributienetten. Tevens verhelp je storingen aan de distributienetten. Je zorgt voor een veilige werkomgeving, zodat jij en je collega’s veilig kunnen werken. Ten slotte bewaak je de voortgang van het uit te voeren werk, zodat je een optimale voortgang van de activiteiten kunt realiseren.

Locaties voor de opleiding eerste monteur gas/water/warmte

Eerste monteur gas/water/warmte

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Prins Constantijnweg
Rotterdam