OPLEIDING: Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie is iemand die...

Waar kun je deze opleiding volgen?

Servicemonteur elektrotechniek

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
Kans op stage (2)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Hoefsmidstraat
Hoogvliet

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
Kans op stage (2)
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 RDM-kade
Rotterdam