OPLEIDING: Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties is iemand die...

Waar kun je deze opleiding volgen?

Servicetechnicus installatietechniek

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (5)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 4 Prins Constantijnweg
Rotterdam

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Prins Alexanderlaan
Rotterdam