Eerste Monteur utiliteit

Locaties voor de opleiding eerste monteur utiliteit

Eerste Monteur utiliteit

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Tinwerf
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Betaplein
Leiden