OPLEIDING: Coördinator Havenoperaties

Coördinator Havenoperaties is iemand die...

Waar kun je deze opleiding volgen?

Coördinator Havenoperaties

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BBL
Niveau 4
Leerjaren 2 jaar
STC mbo college
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 jaar Waalhaven Z.z.
Rotterdam