OPLEIDING: Medewerker toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid is iemand die...

  • in uniform surveileert en toezicht houdt
  • optreedt bij incidenten en calamiteiten
  • mensen staande houdt, bekeuringen uitdeelt en processen verbaal opmaakt
  • preventieve adviezen geeft over woninginbraak en zakkenrollerij
  • ondersteuning biedt bij projecten en (gemeentelijke) evenementen

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 1 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Medewerker toezicht en veiligheid

Sector Zorg en Welzijn
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 1
Kans op stage (1)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 1 Campusplein
Rotterdam