OPLEIDING: Coördinator buurt, onderwijs en sport

BOS-medewerker is iemand die...

  • jong en oud activeert en stimuleert door ze te laten bewegen
  • sportevenementen en toernooien organiseert en coördineert
  • ervoor zorgt dat projecten van sportaanbieders in een stad of wijk goed op elkaar aansluiten
  • op scholen werkt als lerarenondersteuner bewegingsonderwijs en sport

Wat kun je er mee worden?

BOS-medewerker > >
Sport- en bewegingscoördinator > >

Waar kun je deze opleiding volgen?

Sport- en bewegingscoördinator

Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3 of 4 jaar afhankelijk van het studieresultaat
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 of 4 jaar afhankelijk van het studieresultaat Van Zandvlietplein
Rotterdam

Coördinator buurt, onderwijs en sport

Sector Veiligheid en sport
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Marten Meesweg
Rotterdam