OPLEIDING: Aankomend medewerker grondoptreden

Aankomend medewerker grondoptreden is iemand die...

  • wordt voorbereid op een functie bij Defensie
  • verschillende gevechtshandelingen uitvoert tijdens oefeningen of operaties
  • samen met een team een checkpoint aanlegt of verkenningspatrouilles uitvoert
  • onderhoud uitvoert aan uitrusting, voertuigen en communicatiemidddelen
  • fysiek en mentaal sterk is

Waar kun je deze opleiding volgen?

Aankomend medewerker grondoptreden

Sector Veiligheid en sport, Zorg en Welzijn
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 1,5-2,5, 2-3
Kans op werk (5)
Kans op stage (5)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 1,5-2,5 Helenastraat
Den Haag
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 2-3 Campusplein
Rotterdam