OPLEIDING: Aankomend medewerker maritiem

Aankomend medewerker maritiem is iemand die...

Waar kun je deze opleiding volgen?

Aankomend medewerker maritiem

Sector Veiligheid en sport
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 1,5-2
Kans op werk (5)
Kans op stage (5)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 1,5-2 Campusplein
Rotterdam