OPLEIDING: Aankomend onderofficier grondoptreden

Aankomend onderofficier grondoptreden is iemand die...

  • checkpoints en wegversperringen inricht, patrouilles uitvoert en optreedt bij incidenten
  • rond de kazerne werkt, maar ook buiten tijdens oefeningen en uitzendingen
  • goed kan omgaan met spanningen en conflicten
  • lange tijd van huis is en in gevaarlijke gebieden werkt
  • fysiek en mentaal sterk is

Waar kun je deze opleiding volgen?

Aankomend onderofficier grondoptreden

Sector Veiligheid en sport
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 3
Leerjaren 1,5-2,5, 2,5-3
Kans op werk (5)
Kans op stage (5)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 1,5-2,5 Helenastraat
Den Haag
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 2,5-3 Campusplein
Rotterdam