OPLEIDING: Medewerker vers

Medewerker vers is iemand die...

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 49 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Medewerker vers

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
SVO vakopleiding food
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Diepenhorstlaan
Rijswijk