OPLEIDING: Medewerker bloem, groen en styling

Medewerker bloem, groen en styling is iemand die...

  • van bloemen en planten mooie composities maakt
  • producten in de winkel verkoopt
  • zorgt dat alles mooi gepresenteerd wordt
  • klanten helpt en adviseert

Waar kun je deze opleiding volgen?

Bloem & Design

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Europa
Naaldwijk

Toegepaste Wiskunde

Richting Wiskunde
Studievorm voltijd
Leerjaren 4
Taal Nederlands
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
De Haagse Hogeschool
Leerweg Duur Locatie
voltijd 4 Rotterdamseweg
Delft

Medewerker bloem, groen en styling

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BBL, BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
Wellantcollege
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 Huis te Landelaan
Rijswijk
BBL, BOL 2 Laan van Verhof
Rijnsburg