OPLEIDING: Medewerker groen en cultuurtechniek

Medewerker hovenier is iemand die...

  • tuinen, parken en plantsoenen mooi aanlegt en onderhoudt
  • de grond voorbereidt en de maten opneemt
  • het terrein beplant of betegelt
  • nadenkt over de afwatering en leidingen aanlegt
  • goed in een team kan werken

Wat kun je er mee worden?

Medewerker hovenier > >
Medewerker natuur en groene ruimte > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 11 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Groen, grond & infra

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BBL, BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (4)
Kans op stage (2)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 Dierensteinweg
Barendrecht
BBL 2 Commandeurskade
Maasland