Bedrijfsleider paardensport en -houderij

Locaties voor de opleiding paardensport en -houderij

Paardensport en -houderij

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op stage (3)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Commandeurskade
Maasland