Instructeur paardensport en -houderij


Inhoud van de opleiding

De instructeur paardensport en -houderij begeleidt recreatieve en professionele paardensporters. Hij werkt niet alleen aan de technische ontwikkeling van de sporter, maar ook aan hun mentale en fysieke ontwikkeling. Hij vervult verschillende rollen; van uitvoerend tot leidinggevend, van coördinerend tot begeleidend. Dankzij zijn cognitieve en praktische vaardigheden kan hij problemen oplossen die zich voordoen bij de training. Ook beschikt hij over specialistische kennis van gezondheid en gedrag van paarden in relatie tot sportbeoefening. Met zijn rijtechnisch inzicht fungeert hij bovendien als vraagbaak voor klanten en collega’s. Hij heeft een motiverende, professionele en proactieve houding. Met als belangrijke uitgangspunten de wensen en (on)mogelijkheden van de paardensporters.

Locaties voor de opleiding paardensport en -houderij

Paardensport en -houderij

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op stage (3)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Commandeurskade
Maasland