OPLEIDING: Agogisch medewerker GGZ

Agogisch medewerker GGZ is iemand die...

  • cliënten met psychische of psychiatrische problemen begeleidt
  • hulp geeft op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen en dagbesteding
  • zorgt dat cliënten stapje voor stapje weer kunnen functioneren in de maatschappij
  • samenwerkt met collega's en andere professionals

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 27 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Agogisch medewerker GGZ

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 3 jaar
Kans op werk (5)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Aspasialaan
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Van Doornenplantsoen
Zoetermeer
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 jaar Slingeplein
Rotterdam
BOL 3 jaar Albrandswaardsedijk
Portugaal