OPLEIDING: Begeleider gehandicaptenzorg

Medewerker maatschappelijke zorg is iemand die...

  • passende activiteiten bedenkt en organiseert voor mensen (cliënten)
  • teambesprekingen heeft met collega's
  • zieke cliënten helpt en begeleidt
  • cliënten motiveert
  • verslagen maakt

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 212 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Begeleider gehandicaptenzorg

Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 3 jaar
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
Albeda College