OPLEIDING: Begeleider specifieke doelgroepen

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is iemand die...

  • met jongeren, ouderen, daklozen, verslaafden of vrouwen (en kinderen) werkt
  • mensen helpt met psychische problemen, gedragsproblemen of problemen op sociaal gebied
  • steun biedt bij dagelijkse dingen en mensen zo op weg helpt naar een zelfstandig leven
  • samen met de cliënt een ondersteuningsplan maakt en goed samenwerkt met andere hulpverleners, mantelzorgers en familieleden.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Medewerker maatschappelijke zorg

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Marconistraat
Rotterdam
BOL 3 Sportlaan
Spijkenisse

Begeleider specifieke doelgroepen

Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 3 jaar
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 jaar Slingeplein
Rotterdam
BOL 3 jaar Prins Alexanderlaan
Rotterdam
BOL 3 jaar Buys Ballotlaan
Vlaardingen
BOL 3 jaar Koningin Julianaweg
Middelharnis
BOL 3 jaar Rosestraat
Rotterdam
BOL 3 jaar Thorbeckelaan
Spijkenisse