OPLEIDING: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is iemand die...

  • met jongeren, ouderen, daklozen, verslaafden of vrouwen (en kinderen) werkt
  • mensen helpt met psychische problemen, gedragsproblemen of problemen op sociaal gebied
  • steun biedt bij dagelijkse dingen en mensen zo op weg helpt naar een zelfstandig leven
  • samen met de cliënt een ondersteuningsplan maakt en goed samenwerkt met andere hulpverleners, mantelzorgers en familieleden.

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 43 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (4)
Kans op stage (2)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Ambonstraat
Alphen Aan Den Rijn
BOL 3 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BOL 3 Fluitpolderplein
Leidschendam
BOL 3 Van Doornenplantsoen
Zoetermeer
BOL 3 Breestraat -48
Leiden