OPLEIDING: Pedagogisch medewerker kinderopvang

Pedagogisch Medewerker Ziekenhuizen is iemand die...

  • Kinderen kan afleiden en begeleiden
  • Kinderen kan informeren en geruststellen
  • Activiteitenplan opstelt
  • Aanspreekpunt is voor de ouders
  • Contact heeft met ander ziekenhuismedewerkers

Wat kun je er mee worden?

Pedagogisch Medewerker Ziekenhuizen > >
Pedagogisch Werker Peuterspeelzaal > >
Pedagogisch medewerker kinderopvang > >

Waar kun je deze opleiding volgen?

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 2-3, 3
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
mboRijnland
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2-3 Prins Alexanderlaan
Rotterdam
BBL, BOL 2-3 Buys Ballotlaan
Vlaardingen
BBL, BOL 2-3 Koningin Julianaweg
Middelharnis
BBL, BOL 2-3 Rosestraat
Rotterdam
BBL, BOL 2-3 Slingeplein
Rotterdam
BBL, BOL 2-3 Thorbeckelaan
Spijkenisse
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Benthemstraat
Rotterdam
BOL 3 Eikenlaan G
Spijkenisse
BBL, BOL 3 Marten Meesweg
Rotterdam

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 3, 3 jaar
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Europa
Naaldwijk
BBL, BOL 3 Henri Faasdreef
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Ambonstraat
Alphen Aan Den Rijn
BOL 3 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BOL 3 Polanerbaan
Woerden
BOL 3 Fluitpolderplein
Leidschendam
BOL 3 Van Doornenplantsoen
Zoetermeer
BOL 3 Betaplein
Leiden
BOL 3 Bargelaan
Leiden
Albeda College