OPLEIDING: Medewerker sport en recreatie

Medewerker sport en recreatie is iemand die...

  • assisteert bij sporttrainingen, wedstrijden en sportieve evenementen
  • mensen laat bewegen en ze helpt bij het aanleren of verbeteren van hun sporttechnieken
  • zorgt dat gasten van een attractiepark, camping of bungalowpark een leuke tijd hebben
  • gasten ontvangt en kleine klusjes doet

Wat kun je er mee worden?

Medewerker sport en recreatie > >
Sport- en bewegingsbegeleider > >
Sport- en bewegingsleider > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 5 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Medewerker sport en recreatie

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 1,5, 2
Kans op werk (1)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Brasserskade
Delft
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 1,5 Benthemplein
Rotterdam
BOL 1,5 Elritsstraat
Rotterdam

Dienstverlening sport & recreatie (met nadruk op sport)

Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 2 jaar
Kans op werk (1)
Kans op stage (3)
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 jaar Van Zandvlietplein
Rotterdam