OPLEIDING: Medewerker sport en recreatie

Medewerker sport en recreatie is iemand die...

  • assisteert bij sporttrainingen, wedstrijden en sportieve evenementen
  • mensen laat bewegen en ze helpt bij het aanleren of verbeteren van hun sporttechnieken
  • zorgt dat gasten van een attractiepark, camping of bungalowpark een leuke tijd hebben
  • gasten ontvangt en kleine klusjes doet

Wat kun je er mee worden?

Medewerker sport en recreatie > >
Sport- en bewegingsbegeleider > >
Sport- en bewegingsleider > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 18 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Medewerker sport en recreatie

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 1,5, 2
Kans op werk (1)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Brasserskade
Delft
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 1,5 Benthemplein
Rotterdam
BOL 1,5 Elritsstraat
Rotterdam

Dienstverlening sport & recreatie (met nadruk op sport)

Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 2 jaar
Kans op werk (1)
Kans op stage (3)
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 jaar Van Zandvlietplein
Rotterdam