OPLEIDING: Matroos binnenvaart

Matroos binnenvaart is iemand die...

De matroos binnenvaart werkt aan boort van een binnenvaartschip. Hij maakt het schip klaar voor vertrek, zorgt voor de belading en houdt zich bezig met onderhoud en bevoorrading. Daarnaast behoren huishoudelijke taken ook tot zijn werkzaamheden. Hij heeft algemene basiskennis en –vaardigheden en heeft een flexibele werkhouding. De matroos binnenvaart kan ingeroosterd worden voor een extra dienst en diensten kunnen ook ’s nachts zijn. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor het goed uitvoeren van zijn eigen werkzaamheden en is in staat de werkzaamheden over te dragen aan collega’s.

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 6 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Matroos binnenvaart

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2 jaar
Kans op werk (4)
STC mbo college
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 jaar Lloydstraat
Rotterdam