OPLEIDING: Junior stylist

CAD-stylist is iemand die...

  • nieuwe collecties uitwerkt
  • zoekt naar inspiratiemateriaal en geschikte stoffen
  • ontwerpschetsen uitwerkt en patronen maakt
  • technische tekeningen aanvult met detail-tekeningen en naadsymbolen
  • zorgt dat het productiebedrijf tijdig alle informatie krijgt

Wat kun je er mee worden?

CAD-stylist > >
Medewerker design > >
Junior stylist > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 17 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Junior stylist

Sector Economie
Domein Handel en ondernemerschap
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (3)
Kans op stage (2)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Leeghwaterplein
Den Haag