OPLEIDING: Junior stylist

CAD-stylist is iemand die...

  • nieuwe collecties uitwerkt
  • zoekt naar inspiratiemateriaal en geschikte stoffen
  • ontwerpschetsen uitwerkt en patronen maakt
  • technische tekeningen aanvult met detail-tekeningen en naadsymbolen
  • zorgt dat het productiebedrijf tijdig alle informatie krijgt

Wat kun je er mee worden?

CAD-stylist > >
Medewerker design > >
Junior stylist > >

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 9 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Junior stylist

Sector Economie
Domein Handel en ondernemerschap
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 3 jaar
Kans op werk (3)
Kans op stage (2)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Leeghwaterplein
Den Haag
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 jaar Sportlaan
Rotterdam