Vakexpert teelt en groene technologie


Ondernemer teeltbedrijf is iemand die...

  • verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de teelt
  • personeel aanneemt
  • contact met leveranciers en klanten heeft

In het kort...

Telen is het laten groeien van planten om er iets mee te doen. Bijvoorbeeld aardappelplanten, tomatenplanten of aardbeienplanten. Als ondernemer in de teelt ben je iemand die uit eigen initiatief of in samenwerking met anderen, een teeltbedrijf creëert of in stand houdt; over het algemeen met als doel uit deze ondermening inkomen te genereren.


Past het bij je?

Commercieel

Je hebt inzicht in de bedrijfsorganisatie. Daarnaast ben je een koersbepaler en een vernieuwer. Je staat dan open voor innovaties en ontwikkelt baanbrekende ideeën.

ICT-kennis

Je hebt verstand van ict en (proces)techniek, want steeds meer processen worden geautomatiseerd.

Zorgvuldig werken

Je voert alle werkzaamheden uit met zorg voor natuur en milieu, werkt zorgvuldig en productiegericht en respecteert wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden.

Leiding geven

Je toont operationele effectiviteit: je bent gericht op resultaten, organiseert processen, het overzicht, je delegeert taken, corrigeert medewerkers en controleert kwaliteit en resultaten van werkzaamheden.

Wat je kortom nodig hebt is:

  • kritisch
  • leiderschap
  • financieel bewustzijn
  • plannen en organiseren
  • besluitvaardigheid
  • kennis van gewassen en kweekprocessen

Waar werk je?

Je werkt in een tuinbouwbedrijf of in een bedrijf voor bloemen/plantenteelt.


Je loopbaan

Je kunt er voor kiezen om het bedrijf uit te breiden met export of door nog een ander gewas erbij te telen.


Salaris

Je brutosalaris varieert tussen de 2300 en 2900 euro per maand.

Locaties voor de opleiding hortitechnics & management

Hortitechnics & Management

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (4)
Kans op stage (4)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Europa
Naaldwijk

Locaties voor de opleiding vakexpert teelt en groene technologie

Vakexpert teelt en groene technologie

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (4)
Kans op stage (4)
Wellantcollege
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Laan van Verhof
Rijnsburg
BOL 4 Rotterdamseweg
Delft