OPLEIDING: Klantmedewerker Bancaire Diensten

Klantmedewerker bancaire diensten is iemand die...

  • adviezen geeft over leningen, spaarproducten en verzekeringen
  • financiële producten verkoopt
  • offertes opstelt, polissen en contracten afsluit
  • schades en claims afhandelt 
  • contact met klanten onderhoudt en producten aanprijst

Waar kun je deze opleiding volgen?

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3-4
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3-4 Prins Alexanderlaan
Rotterdam

Klantmedewerker Bancaire Diensten

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 2, 3 jaar
Het Kronenburgh MEAO college
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 Lange Houtstraat
Den Haag
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 jaar Zuster Hennekeplein
Rotterdam