Machinist railvervoer


Inhoud van de opleiding

De machinist railvervoer werkt bij een spoorwegonderneming. Hij werkt vooral in de cabine van de locomotief en bij technische controlewerkzaamheden zijn onder andere stations en rangeerterreinen zijn werkgebied. Hij zorgt dat spoorvoertuigen klaar zijn voor gebruik, rangeert ze en rijdt ze op het spoorwegnet. Hij is in staat zich lang te concentreren en blijft ondanks routinematige handelingen alert op de omgeving. Daarnaast is hij communicatief vaardig en communiceert hij met meerdere mensen tegelijk. Hij werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk.

Locaties voor de opleiding machinist railvervoer

Machinist railvervoer

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BOL
Niveau 3
Leerjaren 2 jaar
mbo college STC
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 jaar Waalhaven Z.z.
Rotterdam
BOL 2 jaar Soerweg
Rotterdam