OPLEIDING: Machinist railvervoer

Machinist railvervoer is iemand die...

De machinist railvervoer werkt bij een spoorwegonderneming. Hij werkt vooral in de cabine van de locomotief en bij technische controlewerkzaamheden zijn onder andere stations en rangeerterreinen zijn werkgebied. Hij zorgt dat spoorvoertuigen klaar zijn voor gebruik, rangeert ze en rijdt ze op het spoorwegnet. Hij is in staat zich lang te concentreren en blijft ondanks routinematige handelingen alert op de omgeving. Daarnaast is hij communicatief vaardig en communiceert hij met meerdere mensen tegelijk. Hij werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Treinmachinist

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BOL
Niveau 3
Leerjaren 2 jaar
STC mbo college
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 jaar Waalhaven Z.z.
Rotterdam